1- صفحه اصلی:

لطفا رویداد مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه «خرید بلیت» کلیک کنید.


2- صفحه رویداد مورد نظر:

از سانس های نمایش داده شده به دلخواه خود یکی را انتخاب کنید.


3- صفحه انتخاب موقعیت:

از روی نقشه سالن یکی از موقعیت های دلخواه خود را برای نشستن موقع برگذاری رویداد انتخاب کنید.


4- صفحه انتخاب صندلی:

از میان صندلی های سبز رنگ صندلی های دلخواه خود را انتخاب نمایید.

توجه!!! در هر خرید حداکثر تا 10 صندلی می توانید انتخاب نمایید.


5- صفحه ورود مشخصات:

حداقل باید 4 عدد از فیلد های قسمت بالا را با مشخصات واقعی کسی که در رویداد شرکت می کند را پر کنید. (ورود مشخصات سرپرست کافی بوده و همراهان نیازی نیست)

توجه!!! اطلاعات این قسمت هنگام ورود با کارت ملی شخص حاضر چک شده و در صورت مغایرت از ورود خود شخص و همراهان جلوگیری خواهد شد.


6- صفحه تایید اطلاعات:

لطفا مشخصات شخصی خود و بلیت های انتخاب شده را با دقت کنترل کرده و در صورت صحیح بودن روی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید.

توجه!!! در صورت مغایرت هر یک از اطلاعات نمایش داده شده، با دکمه «مرحله قبل» به مراحل قبل برگشته و تصحیح نمایید.


7- صفحه پرداخت بانک:

لطفا تمام فیلد های مورد نظر را به توجه به راهنمایی های بانک پر کرده و پرداخت خود را نهایی کنید.

توجه!!! بعد از ورود به صفحه پرداخت بانک، حداکثر 10 دقیقه فرصت دارید تا خرید خود را نهایی کنید.


8- صفحه وضعیت پرداخت:

در صورت پرداخت موفق دکمه «پرینت بلیت» نمایش داده می شود، لطفا روی آن کلیک کنید.

توجه!!! در صورت تراکنش ناموفق اگر مبلغی کسر شده باشد حداکثر تا 72 ساعت به حسابتان برگشت خواهد شد.


9- صفحه پرینت بلیت:

لطفا از این صفحه در برگه های A4 یا A5 (بصورت کامل) پرینت تهیه کرده و هنگام ورود به سالن با کارت ملی شخص ثبت نام شده همراه داشته باشید.

توجه!!! در نگهداری بلیت ها کوشا باشید، درصورت مخدوش شدن (مشخصات یا بارکدها) از ورود فرد جلوگیری خواهد شد.