شما می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی میهن بلیت و سپس مراجعه به صفحه هر رویداد ، وارد مراحل خرید بلیت شوید. زمان و صندلی مورد نظر را انتخاب کنید و پس از درج مشخصات و پرداخت رسید بلیت خود را دریافت نمایید.