کنسرت بزرگ سالار عقیلی

تاریخ: 11 و ۱۲ دی 1395

شهر: تبریز

وضعیت: برگزار شد


کنسرت بزرگ گروه کُر باریش

تاریخ: 7 و 8 بهمن 1395

شهر: تالار هتل کایا (تبریز)

وضعیت: برگزار شد


کنسرت سامان جلیلی

تاریخ: 27 اردیبهشت 1395

شهر: مراغه

وضعیت: برگزار شدکنسرت علیرضا قربانی

تاریخ:  30 و 31 تیر 1395

شهر: تبریز

وضعیت: برگزار شد


کنسرت موسیقی آذربایجانی

تاریخ: 1 بهمن 1395

شهر: میاندواب

وضعیت: برگزار شد


کنسرت بزرگ سامان جلیلی

تاریخ: 16 اردیبهشت 1395

شهر : تبریز

وضعیت: برگزار شد